BIBLIOTEKI DLA UKRAINY

Wspieramy biblioteki, które pomagają osobom przybyłym do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę stać się częścią lokalnych społeczności. Gromadzimy wiedzę, dzięki której biblioteki mogą sprawniej prowadzić działania informacyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane do osób potrzebujących i osób je wspierających, a także działania integrujące lokalne społeczności. Inicjatywę „Biblioteki dla Ukrainy” uruchomiliśmy w marcu 2022 r. Od czerwca prowadzimy projekt „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”. O działaniach bibliotek uczestniczących w projekcie oraz o pomocnych materiałąch i innych zasobach wiedzy informujemy na tej stronie.  

Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni

„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.