BIBLIOTEKI DLA UKRAINY

Wspieramy biblioteki, które pomagają osobom przybyłym do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę stać się częścią lokalnych społeczności. Gromadzimy wiedzę, dzięki której biblioteki mogą sprawniej prowadzić działania informacyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane do osób potrzebujących i osób je wspierających, a także działania integrujące lokalne społeczności.