Biblioteka dla wszystkich

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z organizacją Save The Children realizuje dwa projekty umożliwiające dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektów “Biblioteka dla Wszystkich Równi. Różni. Ważni” i Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce” biblioteki z całego kraju wspierają rozwój uczestników i budowanie społeczności wielokulturowych.

Biblioteka dla Wszystkich w liczbach

Aktualności