BDW_logo

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Cyfrowe Centra Edukacji – bezpłatna pomoc dla dzieci z Ukrainy

W ramach programu “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” w bibliotekach uczestniczących w projekcie powstają Cyfrowe Centra Edukacji, w których uczniowie i uczennice z Ukrainy otrzymają wsparcie w nauce ukraińskiej i polskiej podstawy programowej. Biblioteki wyposażone są w potrzebny sprzęt i materiały edukacyjne, a do pomocy dzieciom zatrudnieni są nauczyciele mówiący po ukraińsku. W wielu bibliotekach dostępne są także zajęcia z nauki języka polskiego jako języka obcego. CCE mają na celu wsparcie edukacji i integracji dzieci oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

Cyfrowe Centra Edukacji tworzone w polskich bibliotekach mają wspierać starania systemu oświaty oraz organizacji pozarządowych w zapewnieniu dzieciom dostępu do edukacji, stacjonarnego wsparcia nauczyciela oraz umożliwić uczniom i uczennicom rozwój kompetencji społecznych i integrację w nowym środowisku. Możliwość nauki języka polskiego zwiększa także szanse dzieci na efektywną naukę w polskich szkołach.

Udział w Cyfrowych Centrach Edukacji jest bezpłatny, ale ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Centra powstają w bibliotekach, biorących udział w projekcie „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”. Pełna lista placówek objętych programem dostępna jest tutaj – https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/biblioteki-w-projekcie/

Z danych UNHCR wynika, że pod koniec czerwca 2022 r. tylko ok. 40% dzieci ukraińskich, przebywających na terenie Polski, było zarejestrowanych w polskich placówkach oświatowych. Pozostałe dzieci prawdopodobnie uczyły się zdalnie w ukraińskiej szkole online w warunkach zbliżonych do ocenianych niekorzystnie doświadczeń pandemicznej edukacji zdalnej. Część dzieci mogła być pozbawiona odpowiednich warunków lub sprzętu do nauki zdalnej, a co za tym idzie – dostępu do edukacji. 

Brak kontaktu z rówieśnikami oraz stacjonarnego wsparcia nauczyciela może wywierać negatywny wpływ zarówno na dobrostan psychiczny dzieci, jak i na jakość ich kształcenia. Do największych wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu edukacji ukraińskim dzieciom na uchodźstwie można zaliczyć barierę językową, znaczące obciążenie dla polskiego systemu oświaty, konieczność nostryfikacji dyplomów nauczycieli ukraińskich, a także dużą liczbę dzieci niezarejestrowanych w polskich szkołach, którym trudno w tej sytuacji udzielić pomocy.

Jak się zapisać?

Aby zapisać się do Cyfrowego Centrum Edukacji należy zgłosić się do wybranej biblioteki z listy udostępnionej tutaj – https://bibliotekidlau krainy.org.pl/bibiioteki-w-projekcie/. Każda placówka przyjmuje zapisy indywidualnie.

Czy udział w projekcie jest odpłatny?

Nie. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Trzeba jedynie pamiętać, że lista miejsc może być ograniczona.

W mojej bibliotece nie ma jeszcze CCE, co mogę zrobić?

Twoja biblioteka uczestniczy w projekcie „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”, lecz nie ma w niej jeszcze CCE? Daj nam znać. Lista kontaktów znajduje się na tej stronie: https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/biblioteka-dla-wszystkich.

Więcej informacji o projekcie Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni: https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/biblioteka-dla-wszystkich.