Projects

BDW_logo_basic_tagline@3x

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży z Ukrainy i Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej przygotowanej przez biblioteki. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Logo Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce

„Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” to projekt wpierający młodzież z Ukrainy i Polski w wyborze dalszej ścieżki edukacji lub kariery oraz integrację i nawiązywanie relacji – poprzez udział w zajęciach rozwojowych, organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów.  Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.