Informacje prawne

Tu zamieszczamy informacje o przepisach prawa oraz ofertach pomocy prawnej dla osób przybywających z Ukrainy. Kierujemy do serwisów ze szczegółowymi informacjami i ofertami pomocy.

Sytuacja w polskim prawie jest dynamiczna. W czasie, gdy przygotowujemy tę stronę, weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa–juz-obowiazuje

Ponadto prawnicy, prawniczki i organizacje prawnicze podejmują inicjatywy, w ramach których osoby przybywające z Ukrainy mogą otrzymać nieodpłatnie pomoc prawną. Kilka takich inicjatyw wymieniamy niżej.

Poradnik

Na Portalu prawnym dla osób uciekających z Ukrainy, prowadzonym przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, został udostępniony obszerny poradnik dotyczący sytuacji obywateli Ukrainy na terytorium Polski w aktualnym stanie prawnym. Poradnik obejmuje kwestie legalności pobytu, pracy oraz dostępu doświadczeń: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy/

Numer PESEL i inne narzędzia pozwalające załatwiać sprawy urzędowe w Polsce

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą się zameldować i wtedy automatycznie otrzymują numer PESEL. Jeśli nie ma możliwości zameldowania się, można złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie znajduje się tutaj: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Prostą instrukcję wypełniania wniosku o PESEL dla osób z Ukrainy przygotowało Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie: https://www.facebook.com/bpowwarszawie/posts/4927337654027202

Film instruktażowy opowiadający o tym, jak zdobyć numer PESEL, założyć Profil Zaufany i korzystać z aplikacji mObywatel, w języku ukraińskim i z napisami po polsku i ukraińsku, udostępnił Centralny Ośrodek Informatyki:

Pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna Izby Radców Prawnych w Warszawie

Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie otwiera specjalną linię telefoniczną dla uchodźców, którzy przybyli do Polski zza wschodniej granicy oraz osób, które świadczą im pomoc humanitarną. Dyżury telefoniczne są pełnione przez prawników zaangażowanych w projekt bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy. Dzwoniąc pod podany numer można uzyskać informacje nt. najważniejszych procedur i praw obowiązujących uchodźców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00 pod numerem telefonu 887 830 950.
Źródło: https://www.oirpwarszawa.pl/telefoniczna-pomoc-prawna-pro-bono-dla-uchodzcow-z-ukrainy-izba-warszawska-uruchamia-specjalna-linie/

Infolinia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w związku z wojną w Ukrainie. Akcja potrwa do 31 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia i jest oparta na wolontaryjnej pracy chętnych adwokatów. Kontakt: ukraina@ora-warszawa.com.pl. Organizatorzy proszą o zawarcie w zgłoszeniu (w miarę możliwości) numeru telefonu, za pomocą którego można się skontaktować z osobą zgłaszającą się. Może to być ukraiński numer.

Od 4 marca br. działa specjalna infolinia umożliwiająca uzyskanie bezpłatnej porady prawnej pod numerem +48 22 350 66 16. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-19, oraz w soboty i w niedziele w godzinach 10-14. Organizatorzy nie mogą zagwarantować, że za każdym razem telefon odbierze prawnik mówiący w języku ukraińskim, ale starają się, by na każdym dyżurze znajdowała się przynajmniej jedna taka osoba lub tłumacz języka ukraińskiego.
Źródło: https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/bezplatna-pomoc-prawna-dla-osob-dotknietych-wojna-w-ukrainie/

Prawniczki i prawnicy Ukraińcom | юристи для України

Na Facebooku działa grupa Prawniczki i prawnicy Ukraińcom, która łączy potrzeby obywateli Ukrainy szukających pomocy prawnej i polskich prawników gotowych świadczyć ją pro bono.

Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej prowadzi Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy. Portal zawiera m.in. bazę wiedzy, pytania i odpowiedzi (FAQ) oraz formularz, za pomocą którego można zadać pytanie i otrzymać poradę prawną. Usługa skierowana jest w szczególności do osób działających w organizacjach, grupach nieformalnych, prowadzących punkty informacyjne i recepcyjne. Prawnicy i prawniczki dyżurują w godzinach 9-21 od poniedziałku do niedzieli. Portal jest dostępny pod adresem: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/. Pytania i odpowiedzi znajdziecie tu: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/#faq

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie uruchomiło Punkt Konsultacyjny dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Warszawie i województwie mazowieckim. Każdy potrzebujący będzie mógł uzyskać bezpłatne informacje na temat prawa ukraińskiego dotyczącego między innymi: zabezpieczenia majątku pozostawionego na Ukrainie, opieki nad dziećmi, wyrobienia dokumentów tożsamości oraz niezbędnej pomoc prawną w zakresie podjęcia pracy w Polsce czy też najmu lokali mieszkalnych. Numery telefonów, pod którymi można uzyskać bezpłatną informację telefoniczną po ukraińsku: +48 508 520 582; +48 512 024 839; +48 512 024 840; +48 531 431 799.
Źródło: https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/komunikat-stowarzyszenia-notariuszy-rzeczypospolitej-polskiej-o

Inne źródła