BDW_logo

„Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” to projekt wpierający młodzież z Ukrainy i Polski w wyborze dalszej ścieżki edukacji lub kariery oraz integrację i nawiązywanie relacji – poprzez udział w zajęciach rozwojowych, organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów.  Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

O projekcie

Celem projektu jest wsparcie ukraińskiej młodzieży w wyborze dalszej ścieżki kariery w Polsce lub w Ukrainie, wsparcie w nauce szkolnej, nauce języka polskiego oraz integracji z polską młodzieżą – poprzez udział w zajęciach rozwojowych, organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów.  

Projekt jest finansowany ze środków Save the Children International z projektu IMPROVING THE LIFE CHANCES OF YOUNG UKRAINIAN REFUGEES IN POLAND (empowering youth locally through MHPSS and teaching Life Skills). 

W ramach projektu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprosi do współpracy 23 biblioteki, w których odbędą się działania na rzecz młodzieży z Polski i Ukrainy. Biblioteki zostaną wyłonione w otwartym naborze. 

Biblioteki biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie finansowe – w formie grantów w wysokości 64 300 zł na placówkę, wsparcie merytoryczne – w formie szkoleń stacjonarnych i online, scenariuszy zajęć i materiałów dodatkowych oraz wsparcie komunikacyjno-promocyjne – w postaci identyfikacji wizualnej projektu, strategii komunikacji z młodzieżą i promocji projektu w mediach społecznościowych.

Nabór do projektu

Nabór do projektu startuje 5 września 2023 roku i potrwa do 24 września 2023 roku.

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić formularz rejestracyjny

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektu – regulaminem naboru, wzorem umowy i załącznikami do umowy (do pobrania niżej).


Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres:
monika.schmeichel@frsi.org.pl