BDW_logo

„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie

Przedstawiamy publikację – streszczenie raportu z diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży z Ukrainy uczących się w polskich szkołach.

Diagnoza została przeprowadzona w listopadzie 2022 r. Jej pierwsza część była poświęcona temu, jak dzieci i młodzież z Ukrainy funkcjonują w polskich szkołach. Ankiety zostały skierowane do kadry pedagogicznej w szkołach, a w wywiadach wzięli udział zarówno nauczyciele i nauczycielki, jak i grupa osób prowadzących Cyfrowe Centra Edukacji (CCE) w bibliotekach. Podczas zajęć CCE dzieci/młodzież otrzymują od osoby mówiącej po ukraińsku pomoc w odrabianiu lekcji zadanych w polskiej szkole lub realizacji programu ukraińskich szkół online. Osoby prowadzące zajęcia mają okazję, żeby na co dzień dyskutować z dziećmi o ich wyzwaniach w szkole.

Prezentowana publikacja stanowi streszczenie najważniejszych wniosków z diagnozy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z: Moniką Schmeichel-Zarzeczną (monika.schmeichel@frsi.org.pl).

Z publikacji dowiesz się między innymi:

  • z jakimi problemami borykają się polskie szkoły, do których chodzą dzieci i młodzież z Ukrainy,
  • jakie bariery utrudniają dzieciom i młodzieży z Ukrainy naukę w Polskiej szkole?
  • jakie są najpilniejsze potrzeby ukraińskich dzieci i młodzieży, jakich doświadczają trudności?


Pobierz publikację „Diagnoza potrzeb dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie”