Ukraińska Szkoła Online i zasoby innych szkół z Ukrainy

Na tej stronie znajdziesz linki do nagrań lekcji i inne materiały dla uczniów i uczennic z Ukrainy, udostępnione przez ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Ogólnoukraińskiej Szkoły Online oraz zasoby i ofertę bezpłatnych zajęć szkół prywatnych z Ukrainy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ogólnoukraińska Szkoła Online

Ministerstwo Edukacji i Nauki: https://mon.gov.ua/ua

Harmonogram online dla uczniów klas 1-11 udostępniony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Google Ukraine: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad

Ogólnoukraińska Szkoła Online – lekcje wideo, testy i zadania dla uczniów klas 5-11: https://lms.e-school.net.ua/

Ogólnoukraińska Szkoła Online to platforma do nauczania na odległość i hybrydowego (blended learning) dla uczniów i uczennic klas 5-11. Oferuje również wsparcie metodyczne dla nauczycieli. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom równego, bezpłatnego i bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości treści edukacyjnych.

Platforma zawiera samouczki wideo, testy i materiały do ​​samodzielnej pracy w podziale na 18 przedmiotów: literatura ukraińska, język ukraiński, biologia, biologia i ekologia, geografia, historia świata, historia Ukrainy, matematyka, algebra, algebra i początki analizy, geometria , sztuka, podstawy prawa, nauki przyrodnicze, fizyka, chemia, język angielski i literatura obca.

Powstała po to, by dzieci mogły korzystać z materiałów edukacyjnych podczas kwarantanny, by zapoznać się z danym z tematem, który opuściły w szkole z powodu choroby lub z innych powodów. Dla nauczycieli opracowano zalecenia dotyczące nauczania hybrydowego (blended learning) i nauczania na odległość za pomocą materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie.

Wszystkie treści edukacyjne odpowiadają aktualnym państwowym programom edukacyjnym, a ich jakość jest testowana przez Ukraiński Instytut Rozwoju Edukacji. Listę i tematykę kursów proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Platforma została stworzona przez Stowarzyszenie Publiczne „Osvitoria” na zlecenie Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz instytucji państwowej „Ukraiński Instytut Rozwoju Edukacji”, wspieranej przez Szwajcarię w ramach projektu Szwajcarsko-Ukraińskiego DECIDE, realizowanego przez Konsorcjum DOCCU i PH Zurich.

Szkoły prywatne (bezpłatne zasoby edukacyjne)

Atmosferna szkoła – szkoła online, która zapewnia dostęp do gotowych materiałów dydaktycznych, z których mogą korzystać również nauczyciele (bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych do końca lata 2022 r., bezpłatna zdalna ocena roczna): https://www.atschool.com.ua/

Szkoła „Dar” – platforma nauczania dla klas 7-11: https://www.dar.school/

Akademia Współczesnej Edukacji „A+” – prowadzi bezpłatne zajęcia online dla dzieci w wieku od 2 do 17 lat (na platformie Zoom): https://aplus.ua

Szkoła Optima – zapewniła bezpłatny dostęp do swojej platformy edukacyjnej dla wszystkich dzieci (klasy 1-11) do końca roku szkolnego 2021-22: https://optima.school/free-education

Szkoła Alterra – zapewniła bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych i testów dla dzieci z klas 1-11: https://alterraschool.space

Zajęcia dodatkowe

Na Urok – platforma z kursami, nagraniami webinariów i innymi materiałami przygotowującymi m.in. do egzaminów i olimpiad: https://naurok.ua/courses

Akademia komputerowa „Krok” – zorganizowała bezpłatny cykl warsztatów online i spotkań tematycznych dla dzieci w wieku 7-14 lat: Bezpieczeństwo w Internecie, tworzenie i pierwsze kroki do zarabiania na NFT, tworzenie gier: https://od.itstep.org

Projekt „School Navigator” – nagrania zajęć oraz zajęcia w czasie rzeczywistym w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim:
https://www.eduforsafety.com.ua

Interaktywna nauka w domu – uczniowie mają dostęp do cyfrowych książek i innych zasobów (filmy, interaktywne lekcje, ćwiczenia, gry, prace domowe online): https://ua.mozaweb.com/uk/

Ogólnoukraiński projekt edukacyjny dla młodzieży „We benefit together” firmy zajmującej się dostarczaniem usług dla firm IT (szkolenia i testy bezpłatne w czasie wojny): https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/03/14/We.benefit.together.pdf

Platforma ITVDN – zapewnia Ukraińcom bezpłatny dostęp do kursów programowania: C#, TypeScript, SQL, HTML5 і CSS3, Python, Django, JavaScript: https://itvdn.com/ru/news/article/free-for-ukraine

Aplikacje mobilne do nauki języków obcych, które są bezpłatne dla Ukraińców z powodu wojny: Drops, LingQ, Preply, Duolingo, Ling App, UTalk, Mondly

Platforma Tandu – nauka języka polskiego (korepetycje z nauczycielem): https://ua.tandu.pl