Podręczniki ukraińskie

Zagadnienie: książki ukraińskie, Українська школа (CCE) / ukraińska szkoła (CCE)
Rodzaj zasobu: książka, scenariusz/karta pracy, zbiór materiałów
Grupa wiekowa: Dzieci, Młodzież
Potrzebne materiały:

Podręczniki po ukraińsku – można pobrać podręczniki dla szkół ukraińskich, np. z matematyki, języka polskiego.

https://pick.net.ua/ru/languages/ukraine 

Załączniki: