BDW_logo2

„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, finansowany ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.

O projekcie

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży przybyłym do Polski z Ukrainy w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami.

Od czerwca 2022 r. trwa edycja pilotażowa projektu, w której uczestniczy 20 bibliotek. Ponadto w projekcie weźmie udział 100 kolejnych bibliotek wyłonionych w konkursie. Działania projektowe będą realizowane do końca czerwca 2023 roku.

Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe, w tym sprzęt niezbędny do realizacji programu (m.in. interaktywne roboty i tablety, zestawy muzyczne i edukacyjne) oraz granty na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Biblioteki tworzą także przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela.

W okresie wakacyjnym w ramach projektu trwa akcja „Lato w bibliotece” i odbywają się różnorodne zajęcia edukacyjne, integracyjne, kreatywne czy ogólnorozwojowe. Dzieci uczą się przez zabawę (np. programowania z robotami), majsterkują, wykonują proste eksperymenty naukowe, biorą udział w angażujących zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych. Biblioteki wykorzystują także autorską metodę pracy z dziećmi Team Up, opracowaną przez międzynarodowe organizacje War Child, Save the Children i UNICEF Holandia w celu wspierania dzieci mających doświadczenie uchodźcze lub inne trudne przeżycia.

Biblioteki w projekcie

Do pilotażowej edycji projektu zostały zaproszone biblioteki, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską.

Sprawdź, które biblioteki biorą udział w edycji pilotażowej projektu

Dowiedz się, jak działają biblioteki w ramach projektu

Cyfrowe Centra Edukacji – bezpłatna pomoc dla dzieci z Ukrainy

Realizatorzy

Save the Children International to międzynarodowa organizacja humanitarna, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”.  

Projekt wspiera:

Danmarks Indsamling to doroczna zbiórka dobroczynna, organizowana przez największe duńskie organizacje humanitarne we współpracy z mediami. Środki finansowe przeznaczane są na rzecz pomocy mieszkańcom najuboższych regionów świata, a także na rzecz realizacji głównych celów wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Kontakt

Małgorzata Makowska – koordynatorka (zarządzanie projektem), malgorzata.makowska@frsi.org.pl

Monika Schmeichel-Zarzeczna – koordynatorka merytoryczna, kontakt z bibliotekami, monika.schmeichel@frsi.org.pl 

Maria Opałka – kontakt z mediami, maria.opalka@frsi.org.pl

Agnieszka Koszowska – redaktorka strony Biblioteki dla Ukrainy, z zasobami edukacyjnymi w projekcie, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl