Biblioteka dla wszystkich.
Równi. Różni. Ważni

Wspieramy biblioteki, które pomagają osobom przybyłym do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę stać się częścią lokalnych społeczności. Gromadzimy wiedzę, dzięki której biblioteki mogą sprawniej prowadzić działania informacyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane do osób potrzebujących i osób je wspierających, a także działania integrujące lokalne społeczności. Inicjatywę „Biblioteki dla Ukrainy” uruchomiliśmy w marcu 2022 r. Od czerwca 2022 r. prowadzimy projekt „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”. O działaniach bibliotek uczestniczących w projekcie oraz o pomocnych materiałąch i innych zasobach wiedzy informujemy na tej stronie.  

„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Od początku realizacji projektu do końca lutego 2023 roku w bibliotekach odbyło się już ponad 3800 zajęć, w których wzięło udział 32 000 osób. W bibliotekach odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działają Cyfrowe Centra Edukacji. W placówkach regularnie spotykają się grupy dzieci, które korzystają z pomocy nauczycielek i nauczycieli mówiących po ukraińsku, ze sprzętu, internetu i materiałów edukacyjnych. Poza pomocą w nauce szkolnej biblioteki oferują warsztaty, kursy, kluby wiedzy, zajęcia językowe i spotkania, dla dzieci i dorosłych z Polski i z Ukrainy.