Code.org

Zagadnienie: programowanie i robotyka, Українська школа (CCE) / ukraińska szkoła (CCE)
Rodzaj zasobu: aplikacja, scenariusz/karta pracy, zbiór materiałów
Grupa wiekowa: Dzieci, Młodzież
Autorstwo: Code.org
Potrzebne materiały:

Zbiór gotowych aktywności online dotyczących programowania i kodowania dla dzieci i młodzieży. Dostępna polska i ukraińska wersja językowa.

Колекція готових онлайн-занять з програмування та кодування для дітей та молоді. Доступна версія польською та українською мовами.

Załączniki: