Elektroniczna biblioteka IMZO

Zagadnienie: książki ukraińskie, nauka języka ukraińskiego, Українська школа (CCE) / ukraińska szkoła (CCE)
Rodzaj zasobu: książka, zbiór materiałów
Grupa wiekowa: Dzieci, Młodzież
Autorstwo: IMZO
Potrzebne materiały:

Biblioteka jest fundamentem edukacji, który zaspokaja potrzeby procesu edukacyjnego we wszystkich jego ogniwach, udziela systematycznej, celowej pomocy uczniom, rodzicom, nauczycielom, sprzyja chęci poszerzania zakresu wiedzy, wprowadza różnorodne źródła informacji.

Nowoczesne technologie informacyjne umożliwiły przełożenie zgromadzonych informacji na postać elektroniczną i stworzenie zasadniczo nowych zasobów informacyjnych, do których należą biblioteki elektroniczne.

W bibliotece znajdziecie treści edukacyjne o charakterze edukacyjno-naukowo-informacyjnym – elektroniczne wersje podręczników dla klas 1-11, podręczniki, materiały metodyczne w formacie pdf.

Elektroniczna biblioteka Instytutu Modernizacji Treści Kształcenia została opracowana zgodnie z artykułem 75 Ustawy Ukrainy „O edukacji”, zgodnie z którym centralny organ wykonawczy w dziedzinie edukacji i nauki zapewnia tworzenie i działanie specjalnego zasobu informacyjnego w Internecie, na którym bezpłatnie w całości zamieszczone są elektroniczne wersje podręczników lub podręczników elektronicznych do uzyskania pełnego wykształcenia średniego ogólnokształcącego.

Załączniki: