BDW_logo2

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

O projekcie

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży przybyłym do Polski z Ukrainy w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami.

Od czerwca 2022 r. trwa edycja pilotażowa projektu, w której uczestniczy 20 bibliotek. Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe, w tym sprzęt niezbędny do realizacji programu (m.in. interaktywne roboty i tablety, zestawy muzyczne i edukacyjne) oraz granty na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Biblioteki tworzą także przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela.

W okresie wakacyjnym w ramach projektu odbyła się akcja „Lato w bibliotece”. Biblioteki przeprowadziły różnorodne zajęcia edukacyjne, integracyjne, kreatywne czy ogólnorozwojowe. Dzieci uczyły się przez zabawę (np. programowania z robotami), majsterkowały, wykonywały proste eksperymenty naukowe, brały udział w angażujących zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych. Biblioteki wykorzystywały także autorską metodę pracy z dziećmi Team Up, opracowaną przez międzynarodowe organizacje War Child, Save the Children i UNICEF Holandia w celu wspierania dzieci mających doświadczenie uchodźcze lub inne trudne przeżycia.

W listopadzie przeprowadziliśmy nabór do 2. etapu projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 30 bibliotek (łącznie 31 placówek bibliotecznych). Zakwalifikowane biblioteki wyróżniają się wysokim poziomem przygotowania wniosków, znakomitą znajomością potrzeb w swoim otoczeniu, a także są zlokalizowane w miejscach, w których działania na rzecz uchodźców są najbardziej potrzebne. Wśród przyjętych bibliotek znajdują się zarówno placówki z małych i średnich miejscowości, w których brakuje działań wspierających osoby z Ukrainy, jak i biblioteki z dużych miast, w których skala migracji i liczba osób wymagających pomocy jest największa. Lista przyjętych bibliotek znajduje się na tej stronie: https://biblioteki.org/aktualnosci0/Biblioteka_dla_wszystkich_Rowni_Rozni_Wazni_wyniki_naboru.html

Biblioteki w projekcie

Do pilotażowej edycji projektu zostały zaproszone biblioteki, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską.

Sprawdź, które biblioteki biorą udział w edycji pilotażowej projektu

Dowiedz się, jak działają biblioteki w ramach projektu

Cyfrowe Centra Edukacji – bezpłatna pomoc dla dzieci z Ukrainy

Realizatorzy

Save the Children International to międzynarodowa organizacja humanitarna, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa utworzona w 2008 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”.  

Kontakt

Małgorzata Makowska – koordynatorka (zarządzanie projektem), malgorzata.makowska@frsi.org.pl

Monika Schmeichel-Zarzeczna – koordynatorka merytoryczna, kontakt z bibliotekami, monika.schmeichel@frsi.org.pl 

Maria Opałka – kontakt z mediami, maria.opalka@frsi.org.pl

Agnieszka Koszowska – redaktorka strony Biblioteki dla Ukrainy, z zasobami edukacyjnymi w projekcie, agnieszka.koszowska@frsi.org.pl