BDW_logo_basic_tagline@3x

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży z Ukrainy i Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej przygotowanej przez biblioteki. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

O projekcie

Celem projektu było zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży przybyłym do Polski z Ukrainy w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami.

Od czerwca do grudnia 2022 r. trwała edycja pilotażowa projektu, w której uczestniczyło 20 bibliotek. 

Biblioteki uczestniczące w projekcie otrzymały wsparcie merytoryczne i finansowe, w tym sprzęt niezbędny do realizacji programu (m.in. interaktywne roboty i tablety, zestawy muzyczne i edukacyjne) oraz granty na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Biblioteki tworzyły także przestrzeń do nauki w szkole online (Cyfrowe Centra Edukacji) dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2022) w ramach projektu odbyła się akcja „Lato w bibliotece”. Biblioteki przeprowadziły różnorodne zajęcia edukacyjne, integracyjne, kreatywne czy ogólnorozwojowe. Dzieci uczyły się przez zabawę (np. programowania z robotami), majsterkowały, wykonywały proste eksperymenty naukowe, brały udział w angażujących zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych. Biblioteki wykorzystywały także autorską metodę pracy z dziećmi Team Up, opracowaną przez międzynarodowe organizacje War Child, Save the Children i UNICEF Holandia w celu wspierania dzieci mających doświadczenie uchodźcze lub inne trudne przeżycia.

W listopadzie 2022 przeprowadziliśmy nabór do 2. etapu projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 30 bibliotek (łącznie 31 placówek bibliotecznych). Zakwalifikowane biblioteki wyróżniały się wysokim poziomem przygotowania wniosków, znakomitą znajomością potrzeb w swoim otoczeniu, a także są zlokalizowane w miejscach, w których działania na rzecz uchodźców są najbardziej potrzebne. Wśród przyjętych bibliotek znalazły się zarówno placówki z małych i średnich miejscowości, w których brakuje działań wspierających osoby z Ukrainy, jak i biblioteki z dużych miast, w których skala migracji i liczba osób wymagających pomocy jest największa.

Biblioteki otrzymały łącznie 290 Laptopów, 490 tabletów, 160 robotów Photon, 120 gier edukacyjnych ScottieGo!, 70 gier wspierających naukę tolerancji Culture Crossover oraz 50 zestawów do zajęć ruchowo-muzycznych, a także wsparcie finansowe. 

Biblioteki, które dołączyły na drugim etapie projektu:

Biblioteki, w których działania projektowe były kontynuowane do 31 grudnia 2023 roku: